فروشگاه فالوور ،لایک،بازدید وخدمات اینستاگرام
  • 09028122550

استوری

بازدید استوری خارجی ۱۰۰۰ بازدید

8,000 تومان

بازدید ۲۴ ساعته ی استوری (۱۰۰۰ نفر ایرانی)

11,000 تومان

بازدید استوری خارجی ۳۰۰۰ بازدید

22,000 تومان

بازدید ۲۴ ساعته ی استوری (۵۰۰۰ نفر ایرانی)

49,000 تومان

بازدید استوری ترکیبی(۵کا ایرانی+۵کا خارجی)

75,000 تومان